Darts szabályok

A tábla elhelyezése

  • A táblától 237 cm-re kell állnia a dobónak.
  • A tábla középpontjának magassága a talajtól mérve 173 cm.

Dobás

  • Dobásnál mindkét lábnak a dobóvonal mögött kell lennie.
  • Az eldobott nyilat akkor sem lehet újra eldobni, ha az nem érte a táblát.
  • Az elejtett nyílért a dobóvonalon belülre is be lehet lépni.

Számolás

  • Steel játékban csak a táblából a játékos által kivett nyilak pontértéke számít.
  • Soft játéknál 'amit a gép megad' elv érvényesül. /A Magyar Darts Szövegség szabályzata alapján ezalól kivételt képez a kiszálló szektorra dobott utolsó nyíl. Abban az esetben ha az bennt áll a táblában, de a gép mégis tévesen számolta.

Játékszabályok

A verseny szabályai

A céltábla elhelyezése, megvilágítása és a dobás távolsága megfelel a nemzetközi előírásoknak. 
A tábla középpontja 1.73 méter magasan van a dobóhely szintjétől. A dobási távolság a tábla felületi síkjától mért 2.37 méter. A dobás távolsága egyértelműen és jól látható módon van kijelölve. Dobás közben a játékos áthajolhat a vonalon, de mindkét lábának a vonal mögött kell maradnia. 
A mérkőzéseket játékvezető vezeti, aki a dobások értékét megállapítja és mindként játékos által látható módon az egységes játszmalapon vezeti. 

301 double in, double

A számolás, vagyis a pontok gyűjtése akkor kezdődik, ha a játékos egy (bármelyik) dupla értékű dobással beszáll. Pontjaiba ez az érték is beletartozik. A játék ezt követően a 0 pont eléréséig folyik megegyezés szerint vagy úgy, hogy az utolsó dobás dupla, vagy úgy, hogy tripla értékű legyen. 

501

A versenyen mindkét játékos 501 pontról indul, amelyből folyamatosan levonják az egymás utáni három dobás összesített pontértékét. A játszmát az a játékos nyeri, aki elsőnek éri el a nullát úgy, hogy utolsó, befejező dobása egy, a nulla eléréséhez szükséges dupla értékű dobás vagy bull. Ha a játékos többet dob a szükségesnél - pl. a dupla 4 helyett a 13-as mezőbe talált, vagy elérte ugyan a nullát, de nem dupla értékű dobással, pl. a dupla 8 helyett sima 16-ot dobott, akkor a kezdőértéke megmarad, és a másik játékos következik. A kezdés jogát pénzfeldobással döntik el. Egy mérkőzés három nyert játszmára  megy, azaz a minimális arányú győzelem 3:2 lehet, 2:2-es állásnál, a mérkőzést eldöntő utolsó játszma előtt a kezdést újra el kell dönteni.  Érvénytelen - és nem ismételhető meg - a dobás, ha a drótról, vagy a táblában álló másik drótról kipattan, ha kiesik a táblából, ha a másik dartot kiüti, vagy a másik dart valamelyik részébe áll bele és hegye nem érinti a táblát. Vitás kérdésekben a vezetőbíró dönt. 

Bullmasters

A játékosnak 10 körön keresztül high score-t kell dobni úgy, hogy csak a 40 pont feletti pont számít. Vagyis ha 60-at dob, akkor csak 20 pontot kell beírni. Ha ezzel végzett akkor 10 körön keresztül bullt kell dobni.

Crickett

A játék célja, hogy a 20, 19, 18, 17, 16, 15 és közép szektorok értékének háromszorosát elérjük a lehető legkevesebb, ill. az ellenfélénél kevesebb dobásból. Tehát nem kell mind a három nyilat a húszas mezőbe dobni, ha az első dobás pl. tripla húszas lett, a másik két nyilat a következő szektorba lehet dobni. A szektorok sorrendje tetszőleges, a játékos dönti el, hogy hova dob, sőt nem is kötelező a már megkezdett szektort befejezni, lehet egy másik, a játékban természetesen részt vevő szektorra is dobni. A játék egyik érdekességét azonban éppen az adja, hogy ha valamelyik szektort az ellenfél még nem dobta ki és m i ezt a szektort már teljesítettük, akkor itt pontokat szerezhetünk mindaddig, amíg az ellenfél ezt nem teljesíti. Játszva ez sokkal egyszerűbb, mint leírva, ezért egy példával tesszük szemléletessé. Tegyük fel, hogy mindkét játékos a húszason kezdte a játékot, és mind a ketten teljesítették is, mégpedig a következő dobásokkal: az A játékos kezdett, és három szimpla húszast dobott. A B játékos első dobása szimpla 20, a második 1, a harmadik tripla 20, ezzel a B játékos is teljesített a húszas szektort. A plusz húsz pontot azonban nem írhatja fel, mert az A játékos már előzőleg teljesített a kérdéses mezőt. A következő körben az A játékos két dartot dobott a szimpla 18-ba és egy dobása a 4-esbe tévedet. A B játékos egy tripla és két szimpla 18-as dobott. A tripla 18-cal teljesítette a 18-as szektort és a két szimpla 18-as értékét, a 36-ot pontként begyűjtötte. 

Shanghai

A játékot többen is játszhatják. Az első játékos az első nyilát az egyes, másodikat a kettes, a harmadikat a hármas szektorba igyekszik dobni. Szektort átugrani nem szabad, tehát az eltévesztett szektorra mindaddig kell dobni, amíg nem sikerült eltalálni. Az érvényes dobások pontértékét össze kell adni. A dupla és tripla értékű dobások az érvényes szektorban természetesen értékükön számítandók össze. A játék hét körön keresztül tart és az győz, aki több pontot gyűjtött. Érdekessége a Sanghai játéknak, hogy a játékot azonnal megnyeri az a játékos, aki a három egymást követő dobásából bármelyik három éppen soron következő szektorban a szimpla, dupla és tripla mezőket - tetszőleges sorrendben - eltalálja. 

DARTS TÁBLA

Ez a legnépszerűbb angol játékok közé tartozik. Minden játékos 301, 501, 601 stb.. pontról kezdi a játékot. A játékosok 3 db dartstűt dobnak a táblára és a három dobás együttes összege kerül levonásra a pontszámaikból. A játéknak akkor van vége, amikor az egyik játékos pontszáma pontosan eléri a nullát (vagy egy vagy kettő vagy a három tű összes értéke). Ha a játékos többet dob mint amennyi a nulla eléréséhez szükséges, a dobás érvénytelen és marad ugyanazon pontszám.

Darts tábla értékek (középről kifelé haladva):

belső piros kör (bikaszem):

50 pont

belső zöld kör:

25 pont

első dupla kör:

megháromszorozza a körcikkely tetején lévő számot

második dupla kör:

megkétszerezi a körcikkely tetején lévő számot

többi körcikkely:

felette lévő szám értéke

(Tehát ha valaki a 20-as pontszám első dupla körébe dob az 60-at jelent, ami több mint a bikaszem értéke.)

A verseny dartstáblát 173 cm magasra (középpont) kell tenni és 2,37 m távolságról kell rá dobni.

Egyes dartstáblák hátoldalán megtalálhatjuk a KÖRKÖRÖS TÁBLÁT:

Értékei:

középpont (fekete):

100 pont

1 gyűrű (sárga):

80 pont

2 gyűrű (fekete):

60 pont

3 gyűrű (sárga):

40 pont

4 gyűrű (fekete):

30 pont

5 gyűrű (sárga):

20 pont

6 gyűrű (fekete):

10 pont

1. játék:

Minden játékos 10 kört dob a 3 tűvel és aki magasabb pontszámot ért el az a győztes.

2. játék:

Minden játékosnak 2500 pontszáma van, mely a dobások értékével csökken. Az a játékos nyer aki először eléri a nullát.